ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK Heel Bijzonder COACHING, THERAPIE   

Algemeen  

Heel Bijzonder is een praktijk voor coaching en therapie en meer van Dianne van Heel-Grandia . Dianne is eigenaar, therapeut en coach van Heel Bijzonder en als therapeut aangesloten bij het Complementair Aanvullende Therapie- register (CAT) . Zij is geregistreerd waardoor zij gehouden is aan regels aangaande beroepshouding, bijscholing, ethiek en integriteit. Als zodanig baseert ze haar beroepsmatig handelen op de beroepscodes van zowel het CAT  Voor meer informatie kunt u terecht bij www.CATcomplementair.nl   

Verhindering  

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk.  

Aansprakelijkheid  

Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is Heel Bijzonder niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching of therapie. Heel Bijzonder is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, de behandelingen die door Heel Bijzonder (uit)gevoerd zijn.  

Vertrouwelijkheid  

Als behandelend therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij het wettelijke verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg moet zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.  

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar  

Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.  

Verslag  

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.  

       

  Behandeling  

 De overeenkomst tussen Heel Bijzonder en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van het traject. 

 Heel Bijzonder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Heel Bijzonder rust een inspanningsverbintenis geen resultaatverplichting.   

 Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Heel Bijzonder worden medegedeeld.  

Het traject dient van tevoren aanbetaald te zijn, en volledig betaald voor het einde van het traject. 

Het traject dient binnen 8 maanden opgenomen te zijn, indien dit niet gebeurd is vervallen de afgenomen consulten. Heel Bijzonder geeft geen geld terug.  

Heel Bijzonder heeft altijd het recht het traject te ontbinden, na concluderen van het niet nakomen van de gemaakte afspraken. 

Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak dus 48 uur van tevoren wordt de afspraak van het traject gehaald. 

Van de cliënt wordt een inspanningsplicht verwacht, hij/zijn is zelf verantwoordelijk voor de behaalde resultaten. 

 Bij akkoord op het traject word er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

Privacyverklaring  

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven: Heel Bijzonder gaat discreet met persoonlijke gegevens om. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Dianne van Heel , oprichtster en eigenaresse Heel Bijzonder, gevestigd in Kerkdriel.  

Persoonsgegevens  

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Dianne van Heel Bijzonder en cliënt van Heel Bijzonder. Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.  

Verwerken persoonsgegevens  

Mocht je instemmen om met mij te werken (of het nu om therapie, coaching, of welke dienst dan ook van Heel Bijzonder) dan kan ik je om aanvullende gegevens vragen. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is, ga ik discreet om. Gegevens en vragenlijsten sla ik op in de beveiligde praktijksoftware van mijndiad. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Indien uitwisseling aan derden van belang is, zal dit alleen met jouw toestemming gebeuren.  

Beveiliging  

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of TELEGRAM bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij mee hebben ingestemd als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn website (www.heel-bijzonder.com)alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik vertrouw op de bescherming van gegevens door wordpress.

  Niet digitale gegevens  

Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.